Program 2019

Torsdag 10. januar

09.30 – 10.15 Registrering m/kaffe og frukt
10.15 – 10.40 Velkommen – Læringsmål og praktisk informasjon v/ Morten Melsom (leder) inkl. Kahoot v/ Dekan Trine Karlsen (Nord universitet)


CPET – sentrale målevariabler og tolkning Møteledere: Anne Edvardsen og Ingunn Skjørten
10.45 – 11.40 Introduksjon til CPET – gjennomføring og tolkning v/ Elisabeth Edvardsen
11.40 – 12.00 Gruppeoppgaver CPET v/ Elisabeth Edvardsen


12.00 – 13.00 Lunsj


Hjertesvikt                                                         Møteledere: Per Anton Sirnes og Morten Melsom
13.00 – 13.50 Hvordan hjertesviktpasienter oppfører seg ved CPET v/ Per Nivedahl

13.50 – 14.05 Pause med kaffe (og frukt)

Forts. Hjertesvikt
14.10 – 14.50 Cellebiologiske forklaringer på hjertesvikt v/William Louch, UiO
14.55 – 15.10 Kasuistikk v/ Per Anton Sirnes


15.05 – 15.25 Pause med kaffe og frukt


CPET hos barn                                                              Møteledere: Asle Hirth og Trine Stensrud
15.25 – 15.45 Barn og ungdom i vekst – fysiologiske endringer v/ Professor Jostein Hallen, NIH
15.50 – 16.10 Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet hos overvektige og fete barn og unge, effekt og erfaringer fra intervensjonsstudier v/ Professor Sveinung B. Stølevik, UiA

16.10 – 16.30 Pause med brødblingser

Forts. CPET hos barn
16.35 – 16.55 Erfaring med belastningstesting av barn utenfor egen lab – HOPP prosjektet
v/ Asgeir Mamen, Høyskolen Kristiania
17.00 – 17.15 Kasuistikk v/ Asle Hirth


17.20 – 17.35 Forflytningspause med kaffe og kake


17.40 – 18.40 Praktiske demonstrasjoner i laboratoriet:

  • CPET av lunge pasient v/ Liv Karin Vesteng og Ingunn Skjørten
  • CPET av hjerte pasient v/Elisabeth Edvardsen og Per Anton Sirnes

20.00 → Festmiddag i toppetasjen på Forskningsparken


Fredag 11. januar


Tolking av demonstrasjoner                                                                     Møteleder: Asle Hirth
09.00 – 09.40 Gjennomgang og tolking av torsdagens tester v/ Per Anton Sirnes, Elisabeth Edvardsen, Anne Edvardsen og Ingunn Skjørten.


09.40 – 10.00 Pause med kaffe og frukt


Trening som medisin                                                Møteledere: Jonny Hisdal og Trine Karlsen
10.00 – 10.15 Exercise is medicine v/ Fredrik Kristiansen, NiH
10.20 – 10.35 Trening ved diastolisk hjertesvikt v/ Jostein Grimsmo
10.40 – 10.55 Kasuistikk v/ Jonny Hisdal

10.55 – 11.05 Pause med kaffe og frukt

Forts. Trening som medisin
11.05 – 11.20 Trening av pasienter ved perifer arteriell sirkulasjonssvikt v/ Inger Lise Aamodt
11.25 – 11.40 Trening ved sarkiodose og fatigue – CPET før og etter rehabilitering v/ Anita Grongstad
11.45 – 12.00 Kasuistikk v/ Morten Melsom


12.00 – 12.45 Lunsj


Trening og kreft                                         Møteledere: Elisabeth Edvardsen og Trine Stensrud
12.45 – 13.05 Nye begreper for rapportering av innhold i treningsintervensjoner: – Et potensiale for bedre overføring til praksis? v/ Tormod Skogstad Nilsen, NIH
13.10 – 13.30 Effekt av trening på tumorbiologi v/ Tormod Skogstad Nilsen, NIH


13.30 – 13.50 Pause med kaffe og kake


Praktisk respirasjonsfysiologi                        Møteledere: Eivind Thorsen og Ingunn Skjørten
13.50 – 14.10 Dynamisk hyperinflasjon – med og uten oksygen v/ Liv Karin Vesteng
14.15 – 14.35 Flow-limitasjon målt ved exercise flow volume loops v/ Elisabeth Edvardsen


14.35 – 14.50 Avslutning – Evaluering av læringsmål v/ Morten Melsom og Trine Karlsen inkl. Kahoot