Program 2018

Forum for Klinisk Fysiologi

Torsdag 11. Januar

09.30 – 10.15 Registrering m/kaffe og frukt

10.15 – 10.45 Velkommen – Læringsmål og praktisk informasjon v/ Morten Melsom (leder) inkl. Kahoot v/ Dekan Trine Karlsen (Nord universitet)


Diffusjonskapasitet 
Møteledere: Morten Melsom og Anne Edvardsen

10.45 – 11.10 Diffusjonskapasitet – Teori v/ Overlege, professor Einar Thorsen (UiB)

11.15 – 11.40 Diffusjonskapasitet – Kliniske betraktninger v/ Seksjonsoverlege, dr.med. Morten Melsom (LHL)

11.45 – 12.00 Diffusjonskapasitet – Praktisk gjennomføring v/ Bioingeniør Christine Gudim Karlsen (LHL)


12.00 – 13.00 Lunsj


Hjertearytmi og idrett
Møteledere: Inger Ariansen og Trine Karlsen

13.00 – 13.15 Plutselig død hos idrettsutøvere v/ Lege, stipendiat Elisabeth K Vesterbekkmo (NTNU)

13.20 – 13.35 Kardiopulmonal funksjon hos senior idrettsutøvere v/ Overlege, dr.med. Jostein Grimsmo (LHL)

13.40 – 13.55 CPET ved atrieflimmer – betydning av ulike hjertefrekvensreduserende medikamenter v/ Lege, PhD Sara Reinvik Ulimoen (OUS)

14.00 – 14.20 Kasuistikk v/Jostein Grimsmo


14.20 – 14.40 Pause og frukt


CPET
Møteledere: Elisabeth Edvardsen og Anne Edvardsen

14.40 – 15.25 Introduksjon til CPET 9 panels plot v/ Overlege Ingunn Skjørten (LHL)

15.25 – 15.45 Gruppearbeid CPET v/ Overlege Ingunn Skjørten (LHL)

15.45 – 16.00 Pause

16.00 – 16.15 Kriterier for avbrytelse av test v/ Fysiolog, PhD Elisabeth Edvardsen (OUS og NIH)

16.20 – 16.35 Kasuistikk v/Morten Nissen Melsom

16.40 – 17.00 Kasuistikk v/Jostein Grimsmo


17.00 – 17.15 Forflytningspause med kaffe og kake


17.15 – 19.00 Praktiske demonstrasjoner i laboratorium:

  • CPET hjerte/lungepasient v/ Fysiolog, spesialbioingeniør, PhD Anne Edvardsen (LHL) og seksjonsoverlege, dr.med. Morten Melsom (LHL)
  • CPET barn v/ Førsteamanuensis, PhD Trine Stensrud (NIH) og seksjonsoverlege, PhD Asle Hirth (Haukeland universitetssjukehus)

20.00 – Middag på Egon Ullevål


Fredag 12. Januar 

09.00 – 09.40 Tolking av demonstrasjoner
Møteledere: Elisabeth Edvardsen og Morten Melsom

Gjennomgang og tolking av torsdagens tester v/ Overlege, PhD Asle Hirth (Haukeland universitetssjukehus) og fysiolog, spesialbioingeniør, PhD Anne Edvardsen (LHL)


09.40 – 10.00 Pause med kaffe og frukt


Testing av barn
Møteledere: Asle Hirth og Trine Stensrud

10.00 – 10.15 Ventilatorisk effektivitet hos prematurt fødte – Stud.med Julie Hestnes (Haukeland universitetssjukehus) og stud.med Hedda Hoel (UiB)

10.20 – 10.35 EILO – Exercise Induced Laryngeal Obstruction. Forekomst, diagnostikk og beh.resultater /v Overlege, post.doc Hege Clemm (Haukeland universitetssjukehus)

10.40 – 10.55 Ergospirometridata hos pasienter med Fontan sirkulasjon v/ Overlege, post.doc Thomas Møller (OUS, RH).

11.00 – 11.15 VoV, TAG og FAST – 8-14 uker med fokus på fysisk aktivitet til barn og unge med psykiske lidelser v/ Seksjonsoverlege Paul Joachim Bloch Thorsen (Haukeland universitetssjukehus)

11.20 – 11.40 Kasuistikk v/Asle Hirth


11.40 – 12.25 Lunsj


Lungefunksjon
Møteledere: Christine Gudim Karlsen og Morten Melsom

12.25 – 12.40 Nye referanseverdier lungefunksjon v/ Professor, spesialist i allmennmedisin Arnulf Langhammer (NTNU/HUNT)

12.45 – 13.00 Lungefunksjon og overvekt v/ Overlege, PhD Anne Marie Gabrielsen (Sykehuset i Tønsberg SiV)


Folkehelse
Møteledere: Siri Holm Solberg og Trine Stensrud

13.05 – 13.20 Kondisjon, stillesitting og hjertehelse hos eldre – Generasjon 100 studien v/Forsker, PhD Silvana Bucher Sandbakk (CERG, NTNU)

13.25 – 13.40 Nedgang i BT og økning i BMI i befolkningen over tid v/ Seniorforsker, lege, PhD Inger Ariansen (Folkehelseinstituttet)

13.45 – 14.05 Nasjonalt senter for trening som medisin v/ Spesialfysioterapeut, PhD, post.doc Inger Lise Aamot (CERG og leder nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin)


14.05 – 14.25 Pause med kaffe og kake


Pulmonal sirkulasjon
Møteledere: Jonny Hisdal og Einar Thorsen

14.25 – 15.10 EKKO Cor «for dummies» v/ Overlege, dr.med. Jostein Grimsmo (LHL)

15.15 – 15.40 CPET for å fange opp pulmonal hypertensjon hos KOLS-pasienter v/ Overlege Ingunn Skjørten (LHL)


15.40 – 15.50 Avslutning – Evaluering av læringsmål v/ Morten Melsom inkl. Kahoot


  • NB! Dette er foreløpig program. Vi tar forbehold om at det kan bli enkelte endringer.