Kurstimer godkj DNLF

Følgende spesialiteter er godkjent som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i 2019:

Indremedisin: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning.

Lungesykdommer: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning.

Hjertesykdommer: godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning.

ghostwirterLungesykdommer: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning.

Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i
spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Barnesykdommer: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning.