Hva er forumet?

Forum for Klinisk Fysiologi – Sirkulasjon, Gassutveksling og Ventilasjon

CardioPulm

Figure Credit: Professor Karlman Wasserman

Dette forum ble etablert i 2004 av leger, idrettsfysiologer, fysioterapeuter og andre med interesse for arbeidstesting med måling av gassutveksling, med interesser og kunnskaper i krysningspunktet mellom sirkulasjon, hjertefunksjon, ventilasjon, lungefunksjon, gassutveksling, muskelfunksjon, treningsmekanismer.

Vi diskuterer ulike testmetoder og tolkning av disse både hos «normale», «supernormale», (idrettsutøvere), pasienter med ulike hjerte- og lungesykdommer, etc, samt variasjoner i atmosfærisk trykk og oksygentensjon (space medicine, dykkemedisin, high altitude etc)

Vårt forum og kurs har vært av interesse for leger og andre helsearbeidere med med spesialitet / interesse innen lungemedisin, kardiologi, barnesykdommer, anestesi, idrettsmedisin, fysikalsk medisin etc. Vi er en tverrfagelig gruppe med deltagelse også fra fysioterapeuter, idrettspedagoger, idrettsfysiologer, sykepleiere, teknikere og andre som driver med arbeidstesting,

Vi har arrangert årlige kurs siden 2005.

Vår programerkæring:

Basis for dette forum vil være normalfysiologi og patofysiologi avgrenset til de organsystemer som er sentralt medvirkende i transport av O2 til og CO2 fra kroppens organer, dvs. sirkulasjon, gassutveksling og ventilasjon. Normalt O2-opptak og normal CO2-utskillelse forutsetter et tett samspill mellom de forskjellige organer. Avvik i målt i funksjon for lunger, hjerte, det øvrige sirkulasjonssystem eller muskulatur vil ofte kunne være uttrykk for avvik i flere ledd i transportkjeden for O2 og CO2. Det er derfor naturlig å invitere spesialister i pediatri, idrettsmedisin, kardiologi, lungemedisin, fysiologer og teknisk personale sammen i dette forum.

Det norske fagmiljøet er lite. Beskrivelse, opplæring, utvikling av og organisering av undersøkelsesmetoder som beskriver de nevnte fysiologiske og patofysiologiske prosesser vil være aktuelle tema på forumets møter. Forumet vil ha som målsetting å fremme samarbeid og fellesforståelse innenfor det lungemedisinske, hjertemedisinske, pediatriske og idrettsfysiologiske miljø i Norge.

Forumet skal vektlegge basal forståelse, men samtidig stimulere til kritisk tenkning og faglig nysgjerrighet, også med den målsetting at ny innsikt og erfaring kan tilbakeføres og nyttiggjøres i de fagmiljøer der forumets deltakere har sitt daglige virke.

MEDLEMMER I PROGRAMKOMITÉEN

Leder:
Morten Nissen Melsom seksjonsoverlege, dr.med, LHL-klinikkene Glittre, Hakadal

Medlemmer:
Anne Edvardsen fysiolog, spesialbioingeniør, PhD, LHL-klinikkene Glittre, Hakadal
Asle Hirth overlege, PhD, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Inger Ariansen seniorforsker, lege, PhD, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
Elisabeth Edvardsen fysiolog, PhD, Norges idrettshøgskole/ Oslo Universitetssykehus, Oslo
Trine Stensrud førsteamanuensis, PhD, Norges Idrettshøgskole, Oslo
Siri Holm Solberg fysioterapeut, MsC, Feiringklinikken, Feiring/Eidsvoll
Trine Karlsen dekan, fysiolog, PhD, Nord universitetet, Bodø
Jonny Hisdal fysiolog, PhD, Aker sykehus/ Norges Idrettshøgskole, Oslo
Einar Thorsen professor, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen; overlege, Norsk senter for dykkemedisin, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Programkomite 2014-2015

Er du interessert i CPET / Ergospirometriske undersøkelser ?

Sjekk sidene til CPX International (tidligere ISEIRE (International Society for Exercise Intolerance Research and Education))

Link her : http://www.cpxinternational.com/

9404_big